Πρόγραμμα κατάρτισης 25 ωρών «Κάνοντας τις ιδέες Πραγματικότητα»