Σχετικά

e4w-1
E4W - Επιχειρηματικές Δεξιότητες για τη Γυναίκα σε έναν Ψηφιακό Κόσμο

Η ιδέα του έργου

Αυτό το έργο ελπίζει να κάνει τη δική του μικρή συμβολή στην άμβλυνση μιας από τις πιο πιεστικές προκλήσεις στην Ευρώπη - κατάλληλες δεξιότητες για την απασχολησιμότητα των γυναικών. Σήμερα οι οικονομίες βασισμένες στη γνώση απαιτούν άτομα με υψηλότερες δεξιότητες. Η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα, η οργάνωση, η επικοινωνία, η ηγεσία και οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν μερικές από τις βασικές μαλακές δεξιότητες για τις σημερινές Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας.

Σήμερα οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Δυστυχώς, παραδοσιακά επηρεάζονται από την ανεργία περισσότερο από τους άνδρες και υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στις αρχές του 2018, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 8,6% (περίπου 18 εκατ. άτομα) και οι μισοί από αυτούς ήταν άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των πολιτών της ΕΕ χωρίς εργασία είναι πάνω από το μισό. Στη Λιθουανία, το συνολικό ποσοστό ανεργίας είναι 7% εκ των οποίων το 5,4% είναι γυναίκες. Το ποσοστό ανεργίας γυναικών στην Ελλάδα ήταν 24,4%, στη Σλοβενία - 6,3% το 2018.

Στόχος του έργου και βασικά αποτελέσματα

Ελπίζοντας να συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήματος που προαναφέρθηκε το Rural Internet Access Points Association στη Λιθουανία μαζί με τους φορείς-εταίρους από τη Γερμανία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα ξεκινούν ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής οδού επιχειρηματικότητας για γυναίκες σε μειονεκτική θέση, εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μάθησης σε ιδρύματα μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατά τη διετή διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί ένα νέο πρόγραμμα, που θα δοκιμαστεί με εκπαιδευτές ιδρυμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γυναίκες σε μειονεκτική θέση που θα ήθελαν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση έργων και τις ΤΠΕ.

Διαβάστε Περισσότερα