O nas

e4w-1
E4W - Podjetniške veščine za ženske v digitalnem svetu

Ideja projekta

S tem projektom želimo na skromen način prispevati k naslavljanju enega izmed najbolj perečih izzivov današnje Evrope, izboljšanju ustreznih veščin, ki prispevajo k uspešni zaposljivosti žensk. Današnje gospodarstvo temelječe na znanju zahteva od ljudi napredna znanja in kompetence. Reševanje težav, timsko delo, ustvarjalnost, organizacijske spretnosti, komunikacija, vodenje in digitalne kompetence so le nekatere izmed mehkih veščin osrednjega pomena za trenutne potrebe evropskega trga.

Danes ženske predstavljajo več kot 50% evropskega prebivalstva. Na žalost ženske brezposelnost tradicionalno bolj prizadene kot moške, hkrati pa so manj zastopane na trgu dela. Po podatkih Eurostata je stopnja brezposelnosti v EU v začetku leta 2018 znašala 8,6 odstotka (okoli 18 milijonov ljudi), polovica teh evropskih državljanov je bila brezposelna več kot eno leto. Delež žensk med brezposelnimi evropskimi državljani pa je višji kot polovica. Delež žensk med temi državljani brez zaposlitve pa je nad polovico. V Litvi je skupna stopnja brezposelnosti 7-odstotna, v okviru tega odstotka pa je 5,4 odstotka žensk. Stopnja brezposelnosti žensk v Grčiji je bila 24,4-odstotna, v Sloveniji pa leta 2018 6,3-odstotna.

Cilj projekta in ključni rezultati

V sodelovanju z partnerskimi organizacijami iz Nemčije, Slovenije in Grčije, je organizacija Rural Internet Access Points v Litvi sprožila projekt za razvoj podjetniške izobraževalne poti za ženske v neprivilegiranem položaju z uporabo pristopa, ki temelji na projektnem delu z integriranim pristopom k učenju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

V dveh letih bo projekt razvil nov program učenja za izvajalce neformalnih izobraževanj za odrasle, ki bo namenjen ženskam, ki želijo izboljšati svoje projektno vodenje in informacijsko-komunikacijske veščine.

Več o tem