Podjetniške veščine za ženske v digitalnem svetu

img1

Začrtani cilji

S projektom bomo podprli inštruktorje v izobraževalnih organizacijah, ki se ukvarjajo s podpiranjem neformalnega učenja in usposabljanja odraslih, pri pridobivanju in uporabi podjetniških znanj, spretnosti in kvalifikacij, ki bodo podprle zaposljivost žensk na njihovih tečajih.

Z izmenjavo praks med partnerskimi organizacijami bomo razvili dvostopenjski program, ki vključuje oblikovanje posebne učne strategije ter oblikovanje pilotnega programa usposabljanja za spodbujanje večje zaposljivosti žensk v neprivilegiranem položaju.

Prispevali bomo k privlačnosti podjetništva v programih izobraževanja in usposabljanja v organizacijah za neformalno izobraževanje odraslih.

Ciljna publika

40 inštruktorjev ali inštruktoric, ki delajo v ustanovah za neformalno izobraževanje in usposabljanje odraslih različnih vrst (npr. socialni delavci in delavke, knjižničarji in knjižničarke, skupnostni centri, nevladne organizacije itd.).

200 žensk v neprivilegiranem položaju (brezposelnih, živečih na podeželju, samohranilk, invalidnih, migrantk, vdov itd.)

img2
img3

Dejavnosti

V okviru projekta bo oblikovan in izveden nov učni koncept, ki bo jasno opredelil učno (pedagoško) strategijo. Le ta bo izvajalce (inštruktorje in inštruktorice) neformalnega izobraževanja odraslih usposobila za učenje razvoja podjetniških veščin, ki bodo pri ženskah v nepriviligiranem položaju spodbudile osebnostno rast/razvoj skozi pridobljene kompetence ter zaposljivost.

V okviru projekta bo razvit tudi material za usposabljanje in izvedbo pilotnega programa. S tem se projekt razlikuje od prevladujočih pristopov, saj je učna strategija osredotočena na izvajanje projektnega učenja podjetništva skozi uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Sinteza slednjega pristopa in projektnega učenja spodbuja pragmatičen pristop za krepitev podjetniških sposobnosti, kot so ustvarjalnost, samo-iniciativnost, vztrajnost, timsko delo, reševanje problemov in izkoriščanje informacijskih, komunikacijskih in tehnoloških priložnosti.

Razvoj e-vodiča in njegova diseminacija. Dokument bo olajšal uporabo gradiva za usposabljanje v različnih kontekstih neformalnega učenja. Ključni cilj teh smernic bo pojasniti, kako uporabiti projektno metodologijo, opisano zgoraj, ki bodo izvajalce (inštruktorje in inštruktorice) usmerjala, kako izvajati usposabljanje v svojih ustanovah.

Training materials

Learning concept

E-Guidelines